schoolteam

Basisschool Gellik 't Bieske

Biesredhouse School info

Belangrijke Data decobieske

Data kijkdagen kleuterschool:

woe 16 oktober 2019
woe 11 december 2019
woe 19 februari 2020
woe 25 maart 2020
woe 20 mei 2020
woe 17 juni 2020

Verlofdagen schooljaar 2019 – 2020:

Pedagogische studiedag: woensdag 25/09/2019
Lokale verlofdag: vrijdag 4/10/2019
Herfstvakantie: van maandag 28/10/19 t.e.m. zondag 3/11/2019
Wapenstilstand: maandag 11/11/2019
Kerstvakantie: van maandag 23/12/2019 t.e.m. zondag 5/01/2020
Lokale verlofdag: maandag 27/01/2020
Pedagogische studiedag: woensdag 12/02/2020
Krokusvakantie: van maandag 24/02/2020 t.e.m. zondag 1/03/2020
Paasvakantie: van maandag 6/04/2020 t.e.m. zondag 19/04/2020
Dag van de Arbeid: vrijdag 01/05/2020
Pedagogische studiedag: woensdag 13/05/2020
O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 21/05/2020 en vrijdag 22/05/2020
Pinkstermaandag: 1/06/2020
De school eindigt op dinsdag 30 juni om 12.20 uur

Zwemdata 2019 – 2020:

22 + 29 April
6 + 20 + 27 Mei
3 + 10 Juni
20 September
18 Oktober
6 November
10 (vrij) December
10 + 31 Januari
6 Maart
27 Maart
8 Mei
5 (vrij) Juni
20 September
25 Oktober
22 November
13 (vrij) December
17 Januari
7 Februari
13 Maart
3 April
15 Mei
12 (vrij) Juni
11 Oktober
8 + 29 November
24 (vrij) December
24 Januari
14 Februari
20 Maart
24 April
29 Mei
19 (vrij) Juni

Andere data:

Vormsel : zondag 3 mei 2020
Eerste communie : zaterdag 23 mei 2020
Schoolfeest : zondag 7 juni 2020
Open klasdag 1ste leerjaar : woensdag 18 september 2019
Infoavond Lagere school: dinsdag 17 september 2019
Infoavond Kleuterschool: dinsdag 24 september 2019

decobieske

UPDATE: Opschorting lessen vanwege coronavirus!

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren tijdens de schooluren, dus van 8u20-15u15. Indien mogelijk vragen we uw kind zo veel mogelijk thuis te houden. De kinderen krijgen vandaag hun schoolmateriaal mee naar huis en via Bingel kan er geoefend worden.
De opvang is bedoeld voor kinderen van ouders die in de medische, gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken en voor ouders wiens kinderen anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden.
Er is enkel opvang voorzien, er gaan geen lessen of activiteiten door. Lees meer: brief (pdf)

Vrij CLB Limburg sluit niet.

Om de verspreiding van Corona te vertragen, werken we zoveel mogelijk via telefoon, e-mail of chat.
Je kan ons bereiken via:
Telefoon: 089/779730
Mail: goele.vanbaelen@vrijclblimburg.be

Ben je al in begeleiding bij het CLB, contacteer jouw CLB begeleider
Via de anonieme chat (https://www.clbchat.be/)

Voor vragen over Corona opent Vrij CLB Limburg een chatbox waar ouders/leerlingen/scholen terecht kunnen met vragen rond Corona.

Lees meer in deze pdf

Tips voor ouders decobieske

3 must-sees voor alle ouders
- Luizen uitroeien in 8 stappen
- Huiswerk begeleiden met ABC-methode
- Eerste hulp bij pesten

Bekijk MuziekVideo
Een lied gecomponeerd door collega muziektherapeut Jan-Willem voor ons Bieske in kader van week tegen pesten.

27/04: infoavond over grenzen stellen
Voor sommige ouders is het moeilijk om aan hun kind duidelijke grenzen te stellen, bijvoorbeeld omdat ze zelf erg streng zijn opgevoed of omdat ze bang zijn om niet aardig gevonden te worden.
meer info

Ontmoetingsgroep alleenstaande ouders : vanaf 2019 in het CCL .
meer info (Opvoedingswinkel Maasland)

HvhK Partner
van het Huis
van het Kind

site created by Carre Reclame