Wikipedia: De vrije encyclopedie
Klasse
Digikids
Gemeente Lanaken
Onderwijs Vlaanderen
Onderwijs Vlaanderen: Schoolvakanties
VCLB Limburg
Huis van het Kind
Infobel
Het belang van Limburg
Gynzy
Ouders online
Opvoedingswinkel Maasland
Pestweb: tips en advies om het pesten te stoppen
ADHD: ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’
Kind en gezin
Bedplassen
Dyslexie
Hoogbegaafdheid? Niet alleen het IQ telt…
Dyscalculie een rekenstoornis
Ministerie van Onderwijs
Gids voor Onderwijspersoneel
De lerarenkaart
Wetwijs
Internetwijzer
Schoolplaten
Bingel