Leren in de wind van het leven.

Katholiek Basisonderwijs

't Bieske

 

't Bieske, de school op de berg! Hier waait regelmatig een frisse wind die
ons inspireert en motiveert om ons onderwijs voortdurend te vernieuwen.
Vroeger, toen er nog geen gebouwen stonden, waaide hier een harde wind
die de mensen liet zeggen: "De bies is oet!". Maar nu staat hier een school
die springlevend is en vol energie!

Waar elk kind goud waard is.

In onze school staat elk unieke kind centraal. We stimuleren talenten en
moedigen kinderen aan hun eigen pad te volgen, hun eigen interesses te
ontwikkelen en hun eigen dromen na te jagen. Binnen onze klas- en
zorgwerking zetten wij ons in voor gelijke onderwijskansen, waarbij we
elk kind ondersteunen en uitdagen, ongeacht de achtergrond. Samen
bouwen we aan een toekomst vol groei en mogelijkheden, waarin elk kind
de kans krijgt zich volledig te ontwikkelingen. Lees hier meer over onze school- en zorgvisie.

We streven naar de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Deze harmonische ontwikkeling creëren we door evenwaardig in te zetten op persoonsgebonden en op cultuurgebonden ontwikkelvelden. We hechten
belang aan de Zin in Leren, Zin in Leven. In onze school geloven we in de kracht van open communicatie, waarbij ouders, leerkrachten en leerlingen betrokken zijn bij het vormgeven van een inspirerende leeromgeving.

Milieu op school

Wij mogen onszelf een Kraanwaterschool noemen, waarbij we het drinken van kraanwater promoten. Op onze speelplaats staan onze eigen watertappunten.  Hier kan elk kind genieten van heerlijk gefilterd kraanwater.  Elke leerling krijgt een coole herbruikbare kraanwaterfles van ons cadeau om naar hartenlust te vullen.

Deze lijn van bewust omgaan met het milieu trekken we door in ons afvalbeleid.  We streven naar een PMD neutrale school door onze focus te leggen op het recycleren en het hergebruiken van materialen.  We vragen aan alle kinderen om boterhammen, koeken en fruit zonder verpakking mee naar school te brengen in een herbruikbare doos.  Zo gaan we samen op pad voor een duurzame toekomst.

Gezondheid op school

Naast zorgen voor het milieu vinden we zorgen voor onszelf even belangrijk.

Daarom verkiezen we dat onze leerlingen opgroeien met een bewustzijn van gezonde voeding en een veilige omgeving. Elke woensdag is het fruitdag, waarbij we de kinderen aanmoedigen om fruit of groenten te eten als tussendoortje.

Op vrijdag hebben we ons 'Oog voor Lekkers' moment, waarbij we nogmaals extra investeren in fruit en groenten eten op school.  Dit alles kunnen we gratis aanbieden met dank aan ons oudercomité, onze vrijwilligers en overheidssubsidies.

Naast fruit en groenten bieden we ook soep aan op school.  Vanaf de herfstvakantie t.e.m. de paasvakantie kan elke leerling tijdens de middagpauze genieten van een gratis beker soep.  Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lanaken en onze vrijwilligers. 

Om een veilige omgeving te creëren voor onze leerlingen en onze buren, gaan we i.s.m. vzw Heartsaver, een AED-apparaat aan onze schoolpoort plaatsen, zodat we snel kunnen handelen in geval van nood. 

Bokesbar in 't Bieske

Elke ochtend, voor de schoolbel gaat, krijgen onze leerlingen de kans een boterham te smeren en deze gezellig met vrienden op te smullen.  Wie wil kan ook boterhammen smeren voor tijdens de middagpauze of de naschoolse opvang.

Om onze Bokesbar kosteloos aan elk kind te kunnen aanbieden, doen we beroep op sponsoren en onze vrijwilligers die elke dag de Bokesbar bemannen. 

Voel je je ook geroepen om actief deel te nemen aan dit initiatief als vrijwilliger of kan je persoonlijk of via je bedrijf ons sponsoren zodat we samen dit project nog verder kunnen uitwerken, aarzel dan niet en neem contact op met de directie. 

De Zingende Bieskes!

We zijn trots jullie te mogen meedelen dat onze school beschikt over een eigen schoolkoor.  Ons koor bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste leerlingen van de lagere school.  Samen zorgen ze voor een vrolijke en harmonieuze noot op school.

De oefenmomenten vinden tweewekelijks plaats tijdens de middagpauze op school en dit o.l.v. dirigent juf Carmen en assistenten juf Elke en juf Annelien/juf Shannen.  Ons koor 'De Zingende Bieskes' behoort trouwens tot één van de 66 zingende scholen van Vlaanderen.  

Optreden doen we tijdens het Sintontbijt, de Kerstviering, carnaval en niet te vergeten ons schoolfeest.